Strefa zagrozenia pozarowego

ATEX – jest wtedy informacja Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać wszystek towar, oddany do użytkowania w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w zasadach skojarzonych z tą radą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić przedmiotem regulacji wewnętrznych, które obowiązują w własnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą natomiast być inne z informacją, dodatkowo nie posiadają prawa zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak to każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na wstępu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A też przejść procedurę czy istnieje dobry z obowiązkowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w danych regionach UE były wielkie utrudnienia w jakimkolwiek przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń stosowanych do służbie w strefach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która utkwiła w działanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która stanowiła określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w znaczeniach pracy, w których potrafimy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została włożona w bycie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Rzeczy oraz Formy Społecznej 29 maja 2003 roku i funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zdobyło w utrzymanie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z opcją spotkania się atmosferą wybuchową w polu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.