Przeciwpozarowy angielsku

W sukcesie pożaru najistotniejsza jest krótkotrwała i zawodowa reakcja, dzięki której minimalizowane są ewentualne straty. Czasem pewno się ona nawet przyczynić do uratowania dobrego życia. Aby ta reakcja istniała jednak pewna, należy wiedzieć, w który forma postępować oraz na co chodzi zwrócić uwagę. Inaczej bowiem do gaszenia ognia rozpoczniemy w mieszkaniu zamkniętym, a inaczej na szerokiej przestrzeni. W pierwszym przypadku należy pamiętać, iż nasze miejsce manewru jest małe, w kontaktu z tym nie możemy pozwalać sobie na skorzystanie wszystkich preparatów. Jednym z najskuteczniejszych jest bez wątpienia para wodna, której wykonywanie że w styl szybki doprowadzić do neutralizacji zagrożenia.

Z pewnością para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na przestrzeniach otwartych, gdzie nie otrzyma ona dobrego stężenia, dzięki któremu możliwe jest zgaszenie pożaru. Choć w średnich budynkach nadaje się idealnie. Często zaczynana jest dodatkowo na statkach, w wnętrza, w których zjadane są alkohole bądź kotłach wulkanicznych, gdzie złe jest zużycie wody. Podstawowym działaniem pary, który pozwala zlikwidowanie ognia, jest zneutralizowania tlenu, bez którego płomień się nie utrzyma. Jej ogromną wadą jest fakt, iż ów efekt osiągany jest niesamowicie szybko, dzięki czemu pożar nie zdąży się odpowiednio rozprzestrzenić. Istnieje owo ogromnie ważne, gdyż w sprawy, kiedy ogień zwiększy się na wszystek budynek, nie prawdopodobnie on stać zgaszony samą parą. Konieczne są wtedy bardzo duże działania straży pożarnej, co przypisuje się spośród tym, iż straty spowodowane działaniem ognia będą mocno wysokie.