Odpylanie zbiornikow

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, przejmujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej i w procesach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Stawiające się cząstki o znacznie niewielkich rozmiarach są zagrożenie dla maszyn również dla zdrowia człowieka (strona z nich zajmuje oddziaływanie toksyczne), stąd też dobre systemy odpylania są ważny czynnik w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem wpływają na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę otoczenia i wzmacnianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien być zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły tylko i chronić ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w którym powstaje do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej zaś w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - włożony w pokrywie ze pewni nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w plan oczyszczania sprężonym powietrzem dany w drzwiczkach oraz wentylator, odpowiedzialne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo ważną sytuacją w stylach odpylających stanowi ich szczelność - każda dziura w efekcie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności kształtu i zagrożenia. Kolejnym elementem ważnym w budowie jest trwałość materiałów, z których wyposażenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe wykonują ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą tworzyć te powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.