Kodeks pracy ostatnia nowelizacja

W zasada przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do zapewniania miłych i zdrowych warunków pracy, oraz wszelkie urządzenia i instytucji muszą mieć certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności wyrobów to mechanizm systematycznego badania stopnia w którym określony produkt spełnia specyficzne wymagania (chodzi tutaj więcej o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn ma trochę aspektów. Potrafi jej pracować projektant na stanie projektowania lub producent na etapie produkcji. Certyfikację może wykonać odbiorca towarów lub firma inna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w istocie maszyn. Do czasie prawnego w Polsce przedstawiono ją prawem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sytuacji zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które wniknęło w mieszkanie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podejmowania, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Dodatku nr I do dyspozycji 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania zaufania oraz kontrole zdrowia dotyczące planowania i spełnienia maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie duże i drugie. Certyfikacja organizacji oraz urządzeń, które określają się wysokim stopniem ryzyka związanego spośród ich eksploatacją i korzystanie dokonuje się teraz na czasie projektowania. Nowe narzędzia i maszyny podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, wszelkie urządzenia oraz organizacje, które potrafią stwarzać w jakikolwiek sposób zagrożenie dla bycia czy zdrowia mieszkańca a dobra również środowiska podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.