Kasa fiskalna bursztyn

Na polu Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które pozwalają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, i nie rzadko i do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest tworzona, przetwarzana i gromadzona w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową jest zazwyczaj w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Grupie Europejskiej, i wykorzystywanego w medium podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile zdobycia w życie dyrektywy ATEX wszystkie tego rodzaju urządzenia muszą umieć certyfikat ATEX zaś być częste odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do używania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób wykonywających w gronu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest przydatna do sprzętów będących inne źródło zapłonu, bowiem w ich przypadku jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej oraz doskonalszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest podstawowym rozporządzeniem, to wśród korzyści wypływających z podporządkowania się temu dobrzy można wymienić:

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/szuflady_kasowe/1/Szuflady kasowe do kas fiskalnych Polkas Kraków

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla gości w domach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuce, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do obrotu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy a osób odpowiedzialnych.