Dyrektywa ue implementacja

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do produktów oddanych do służby w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania odnoszące się nie właśnie do bezpieczeństwa ale oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

Titan gel

W badaj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto połączone spośród ostatnim wszelkie procedury oceny w głównej mierze zależne są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone narzędzie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, by mógł być kojarzony w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W pierwszej klasie dostają się urządzenia, które rzuca się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część kieruje się do urządzeń, które zużywa się w własnych miejscach, ale jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń tworzących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej długie wymagania można z możliwością znaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do służby w strefach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić znaczny, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub same urządzenia w charakteru zapewnienia współprac z prawymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.